Hướng dẫn cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều CMS và framework phổ biến như WordPress, Magento và Laravel đều được viết bằng PHP.

PHP 8.0 là phiên bản chính mới nhất của ngôn ngữ PHP. Nó giới thiệu một số thay đổi đột phá, cải tiến hiệu suất và rất nhiều tính năng mới.

Tại thời điểm viết bài, kho lưu trữ Ubuntu 20.04 mặc định bao gồm phiên bản PHP 7.4. Do đó chúng tôi sẽ cài đặt PHP từ kho lưu trữ PPA ondrej/php để tiến hành cài đặt PHP 8. Trước khi nâng cấp lên hoặc cài đặt PHP 8, bạn hãy đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn có thể hoạt động và hỗ trợ trên phiên bản PHP này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04 và sử dụng máy chủ web là Apache để thử nghiệm.

Cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04

Cài đặt PHP 8.0

Ondrej Sury là một nhà phát triển Debian và ông duy trì một kho lưu trữ bao gồm nhiều phiên bản PHP khác nhau trong nó. Để cài đặt gói lưu trữ này, bạn hãy chạy câu lệnh bên dưới với người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Sau khi PPA được kích hoạt, bạn có thể cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04.

Để cài đặt PHP 8 và các Modules dành cho Apache, bạn hãy chạy câu lệnh bên dưới với người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0

Sau khi các gói được cài đặt, hãy khởi động lại Apache để modules PHP được cập nhật

sudo systemctl restart apache2

Bạn có thể iểm tra phiên bản PHP vừa cài đặt bằng cách sử dụng câu lệnh php -v

PHP-FPM là một trình quản lý quy trình FastCGI cho PHP. Bạn có thể cài đặt PHP-FPM bằng cách chạy câu lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid

Theo mặc định, PHP-FPM không được kích hoạt trong Apache. Bạn chạy lện sau để kích hoạt modules này và restart lại dịch vụ Apache2 để tải lại cấu hình.

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.0-fpm
sudo systemctl restart apache2

Cài đặt các phiên bản mở rộng của PHP 8.0

Để cài đặt các modules, phiên bản mở rộng của PHP 8 trên Ubuntu 20.04, bạn hãy sử dụng câu lệnh bên dưới để tiến hành cài đặt

sudo apt install php8.0-xml php8.0-soap php8.0-sqlite3 php8.0-redis php8.0-mysql php8.0-imagick php8.0-curl php8.0-bcmath php8.0-gd php8.0-mbstring

Sau khi cài đặt một phần mở rộng PHP mới, đừng quên khởi động lại Apache và dịch vụ PHP-FPM tùy vào setup của bạn.

Bạn có thể kiểm tra thông tin phiên bản PHP 8 trên Ubuntu 20.04 của mình bằng cách tạo ra một files info.php trên websites của mình để có thêm thông tin xử lý.

php-8-tren-ubuntu-2004-02

Tổng kết

Cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04 là một nhiệm vụ đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là kích hoạt kho lưu trữ “ondrej / php” và cài đặt PHP 8 với apt.

Nếu bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?