Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Docker là một nền tảng Container mã nguồn mở cho phép bạn nhanh chóng build, test, deploy các ứng dụng dưới dạng containers di động và bạn có thể mang lên bất kì chạy ở bất kì môi trường máy chủ, ảo hóa khác nhau.

Docker có sẵn trong kho lưu trữ repository của Ubuntu 20.04, nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng là phiên bản mới nhất. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cài đặt gói Docker trên Ubuntu 20.04 với phiên bản mới nhất từ ​​kho lưu trữ chính thức của Docker.

Cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Cài đặt Docker Engine

Để cài đặt Docker Engine, bạn cần phiên bản 64 bit của một trong các phiên bản Ubuntu sau:

  • Ubuntu Focal 20.04 (LTS)
  • Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)
  • Ubuntu Xenial 16.04 (LTS)

Docker Engine được hỗ trợ trên kiến ​​trúc x86_64 (hoặc amd64), armhf và arm64. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04 theo các bước bên dưới.

Remove các bản cài đặt cũ hơn của Docker đang có trên máy chủ Ubuntu 20.04 bằng cách sử dụng lệnh sau:

apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Docker cung cấp các tập lệnh tiện lợi tại get.docker.com và test.docker.com để cài đặt các phiên bản edge và thử nghiệm của Docker. Chúng tôi sẽ sử dụng tập lệnh tại get.docker.com để cài đặt phiên bản mới nhất của Docker Engine.

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
chmod 755 get-docker.sh && bash get-docker.sh

Nếu bạn sử dụng Docker với người dùng thông thường, bây giờ bạn nên xem xét việc thêm người dùng của mình vào nhóm “docker” theo câu lệnh bên dưới.

usermod -aG docker user

Sau khi cài đặt hoàn tất, dịch vụ Docker sẽ tự động khởi chạy trên máy chủ Ubuntu. Bạn có thể kiểm tra trang thái của dịch vụ bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

systemctl status docker
docker-tren-ubuntu-2004-00

Kiểm tra phiên bản Docker Engine với câu lệnh docker version

docker-tren-ubuntu-2004-01

Khi phiên bản Docker trên Ubuntu 20.04 mới được phát hành, bạn có thể cập nhật bằng cách sử dụng tập lệnh APT

sudo apt update && sudo apt upgrade

Nếu bạn muốn ngăn gói Docker trên Ubuntu 20.04 được cập nhật, hãy đánh dấu gói đó là đã được giữ lại bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

sudo apt-mark hold docker-ce

Cài đặt Docker Machine

Sau khi cài đặt hoàn tất Docker Engine, bạn tiến hành cài đặt các gói nhị phân của Docker Machine với câu lệnh sau:

base=https://github.com/docker/machine/releases/download/v0.16.0 && curl -L $base/docker-machine-$(uname -s)-$(uname -m) > /tmp/docker-machine &&
sudo mv /tmp/docker-machine /usr/local/bin/docker-machine &&
chmod +x /usr/local/bin/docker-machine

Ngoài ra, bạn có thể tìm và tải các phiên bản khác nhau của Docker Machine tại đây.

Bạn có thể kiểm tra phiên bản của Docker Machine bằng cách sử dụng câu lệnh bên dưới:

docker-machine version
docker-tren-ubuntu-2004-02

Cài đặt Docker Compose

Để cài đặt Docker Compose, bạn sử dụng tập lệnh bên dưới.

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Bạn có thể thay thế và tải các phiên bản khác nhau của Docker Compose tại đây. Kiểm tra phiên bản của Docker Compose đang sử dụng bằng cách chạy câu lệnh sau:

docker-compose version
docker-tren-ubuntu-2004-03

Tổng kết

Ở bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04. Để tìm hiểu thêm về Docker cũng như cách sử dụng Docker trên máy chủ, bạn có thể xem qua tài liệu chính thức về Docker.

Nếu bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?