Hướng dẫn chuyển webserver Apache qua Nginx trên Directadmin

NGINX là web server có thể hoạt động như là email proxy, reverse proxy và load balancer. Cấu trúc của phần mềm này là bất đồng bộ và hướng sự kiện; vì vậy cho phép phần mềm xử lý nhiều truy vấn cùng lúc. Nginxdễ dàng để mở rộng cho website hơn, đồng nghĩa với việc dịch vụ này có thể đi theo suốt qua trình phát triển của website, cũng như traffic web.

Thực hiện chuyển từ Apache qua Nginx.

Lưu ý: Các bạn cần đảm bảo rằng phiên bản Custombuild 2.0, nếu chưa các bạn có thể update theo bài viết tại đây.

Bạn hãy truy cập vào server với tài khoản root sau đó chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build set webserver nginx
./build set php1_mode php-fpm
./build update
./build all d
./build rewrite_confs

Việc này này mất khoảng 20 phút.

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ thấy như sau:

Sau khi hoàn tất cài đặt hãy truy cập trực tiếp bằng IP của bạn trên trình duyệt, nếu bạn nhận lại kết quả sau thì có nghĩa là bạn đã thực hiện thành công.

Nginx

Chúc bạn thành công.

Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn với Directadmin tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?