Hướng dẫn khắc phục lỗi 404 Page Not Found trên WordPress

Thông thường khi các bạn mới upload source code wordpress lên hosting thì thường hay gặp phải lỗi 404 Page not found.

404 page not found
Lỗi 404 not found là gì?

Thì khi gặp lỗi này có 2 trường hợp xả ra.

1, Source code của bạn không có trên hosting.

Nhưng với trường hợp này thì rất dễ kiểm tra, chỉ cần truy cập vào hosting để kiểm tra, nếu trên hosting vẫn có source code thì hãy chuyển ngay qua trường hợp thứ 2.

2, Trên source code không có file .httacess

Với trường hợp này thì phổ biến hơn và đa phần các bạn đang hiểu nhầm rằng đây là lỗi do hosting.

Vì vậy hãy kiểm tra trên source code của bạn đã có file này chưa?

nếu chưa hãy thực hiện thêm file này vào với nội dung cơ bản như sau:

BEGIN WordPress

RewriteRule ^index.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

END WordPress

Trên đây là 1 file .htaccess cơ bản, nhưng đủ để giúp bạn khác phục lỗi 404 page not found khi thiếu file .htaccess.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?