Quy trình đăng ký tên miền Quốc tế

Để đăng ký được tên miền quốc tế, bạn cần chú ý những thông tin nào? Tên miền Quốc tế là tên miền quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký với ICANN cho tới khi bạn không tiếp tục chi trả để tiếp tục sử […]