Hướng dẫn gia hạn SSL

SSL là dịch vụ có tính đặc thù, cert được cấp chỉ có giá trị trong thời gian sử dụng trước đó mà không thể extend được. Vậy chúng ta cần làm gì để có thể duy trì tiếp SSL mà mình đang sử dụng? Trong bài viết này chúng […]

Hướng dẫn đăng ký SSL

1. SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt để đảm bảo mọi dữ liệu đều được mã hoá và an toàn. 2. SSL […]

Vòng đời tên miền Việt Nam (.VN)

Tên miền cũng có chu kỳ sống của riêng nó. Để biết được một vòng đời tên miền .VN trải qua bao nhiêu giai đoạn, trước tiên ta cần hiểu rõ khái niệm: Tên miền quốc gia Việt Nam là gì? 1. Khái niệm tên miền quốc gia Việt Nam? […]

Vòng đời tên miền quốc tế

Tên miền Quốc tế : Là tên miền được cấp phát do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN (www.icann.org) cấp phát. Tên miền quốc tế dùng chung cho các quốc gia. Có rất nhiều trường hợp, bạn thấy tên miền đó đã hết hạn nhưng lại không thể đăng ký lại được ngay? Tại sao […]