Hướng dẫn cài đặt Git trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu Git là hệ thống phổ biến nhất trên thế giới được nhiều dự án thương mại và nguồn mở sử dụng. Git cho phép bạn cộng tác trong các dự án với các nhà phát triển đồng nghiệp của mình, theo dõi các thay đổi về source code […]

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu Docker là một nền tảng Container mã nguồn mở cho phép bạn nhanh chóng build, test, deploy các ứng dụng dưới dạng containers di động và bạn có thể mang lên bất kì chạy ở bất kì môi trường máy chủ, ảo hóa khác nhau. Docker có sẵn […]

Hướng dẫn cài đặt Python PIP trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu Pip là một công cụ, chương trình dùng để cài đặt các gói ứng dụng Python. Với pip, bạn có thể tìm kiếm, tải xuống và cài đặt các gói từ Python (PyPI – Python Packet Indexes) và các chỉ mục từ các gói khác. Trong bài viết […]

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu PostgreSQL hoặc Postgres là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở với nhiều tính năng nâng cao cho phép bạn xây dựng các môi trường có khả năng chịu lỗi hoặc các ứng dụng phức tạp. PostgreSQL có sẵn trong tất cả các phiên bản […]

Hướng dẫn cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu MySQL MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở và phổ biến nhất, dựa trên SQL (Structured Query Language) và thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Tốc độ […]

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, thường được sử dụng thay thế cho MySQL như một phần cơ sở dữ liệu của LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. MariaDB đã được thiết kế để xem […]

Hướng dẫn cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu Redis là một trong những công cụ mã nguồn mở hỗ trợ luu trữ key-valued data trên bộ nhớ. Redis có thể được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ cache và trao đổi tin nhắn, đồng thời hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu khác […]

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở và miễn phí. Trong MongoDB, dữ liệu được lưu trữ trong các tài liệu giống JSON, linh hoạt và được phân loại là chương trình cơ sở dữ liệu NoSQL. MongoDB chỉ hỗ trợ các bản […]

Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu Node.js là một môi trường thời gian chạy JavaScript đa nền tảng được xây dựng trên JavaScript của Chrome, được thiết kế để thực thi mã JavaScript ở phía máy chủ. NodeJS thường được sử dụng để xây dựng các ứng dụng back-end, nhưng nó cũng phổ biến […]