Hướng dẫn theo dõi tài nguyên Cloud Server

Giới thiệu Với việc có thể theo dõi tài nguyên Cloud Server, Quý khách có thể có data để tiến hành phân tích xác định tình trạng và hiệu suất của các dịch vụ CNTT của mình. Nhóm quản trị của Quý khách có thể phân tích các chỉ số […]

Hướng dẫn thêm một Monitor IP Blacklist

Giới thiệu Dịch vụ Monitoring Services cho phép bạn monitor IP blacklist trên máy chủ của bạn. Điều này khá hữu ích trong việc đảm bảo rằng máy chủ mail của bạn sẽ không bị chặn email từ hệ thống các hệ thống khác. Với theo dõi blacklist của máy […]

Hướng dẫn monitor máy chủ theo keyword

Giới thiệu Dịch vụ Monitoring Services cho phép bạn monitor máy chủ theo keyword. Với Keyword monitor, bạn có thể đảm bảo rằng websites, đường dẫn truy cập của bạn luôn chứa từ khóa mà bạn đã thiết lập thông qua công cụ monitor và khi từ khóa trên không […]

Hướng dẫn monitor máy chủ theo port

Giới thiệu Dịch vụ Monitoring Services cho phép bạn monitor máy chủ theo port (HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP, IMAP, etc.) và sẽ báo lại cho bạn nếu port trên không thể phản hồi từ máy chủ thực hiện giám sát. Thường có 2 tùy chọn trạng thái trong khi […]

Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7

Giới thiệu Redis là phần mềm mã nguồn mở và một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory data structure store). Redis có thể được sử dụng như một máy chủ cơ sở dữ liệu, như một nhà trung tâm gửi thông báo hoặc để lưu […]

Hướng dẫn cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều CMS và framework phổ biến như WordPress, Magento và Laravel đều được viết bằng PHP. PHP 8.0 là phiên bản chính mới nhất của ngôn ngữ PHP. Nó giới […]

Hướng dẫn cài đặt Java trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng và hệ thống. Java có thể nói là chạy trên tất cả các hệ điều hành và trên nhiều thiết bị khác nhau. Bạn có thể […]